JAMITA MINGGU, 20 MARET 2022 - MARHAMUBAON ASA UNANG MAGO

JAMITA MINGGU 20 MARET 2022 – LUKAS 13:1-9

Goar ni minggunta sadari on, Okuli, sai tong mangaranapi do matangku dompak Jahowa. Mangaranapi do matangku dompak Jahowa, i ma tanda haoloon ni jolma i naeng marsigantung tu Debata, di na mangaranap jolma i dompak Debata, di si ma dapotsa hamubaon ni roha. Siala molo didok mangaranapi matangku dompak Jahowa, dos do i mandok: Oloanku ma Debata, oloanku ma marsigantung tu Debata.

JAMITA MINGGU 20 MARET 2022 – LUKAS 13:1-9 Baca Selengkapnya